-

Profesor

Artykuły użytkownika

Soren Kierkegaard

Autor - niestety luteranin, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednak nigdzie nie znalazłem piękniejszej poezji.

 

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja wam dam odpocznienie"

Zaproszenie stoi u rozstaju dróg, które jak śmierć oddziela się od życia. Przyjdźcie do Mnie, wy wszyscy smucący się, wy, którzy na próżno się trudzicie! Bo wprawdzie w grobie jest spoczynek; ale siedzenie obok grobu lub stanie obok grobu lub pójście do grobu, nie oznacza jeszcze spoczywania w grobie; i ciągłe odczytywanie swych własnych pism, napisów, inskrypcji, które się umieściło i  które samemu najlepiej się rozumie, kim jest ten, który leży tu pogrzebany, nie oznacza wsz ...

Profesor
20 października 2018 14:50

23     1222    0

Droga, którą wybrałem

Najpierw słowa do krytykantów: Oto co twierdzę: Suspendowany ks. Piotr Natanek oraz uważane za sektę bractwo św. Piusa X, zachowali nieskażoną wiarę i głoszą prawdę o Kościele. Udowodnijcie, że nie mam racji. Jeśli nie potraficie, nic nie piszcie.

Teraz do reszty

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to odpowiednie miejse do prowadzenia porad duchowych. Czytanie bloga traktuje się, zwyczajnie, jako rozrywkę intelektualną i wszelkie roszczenia, nawet w pełni uzasadnione, aby czytane treści oddziaływały poza te ramy, muszą wywoływać niechęć i zniecierpliwienie. Jest to prawdziwe, tym bardziej, dla sfery moralności i spraw duchowych, w której, ze względu na jej wartość, zdecydowani jesteśmy dokonać korekty, tylko w stanie najwyższej konieczności. Jes ...

Profesor
19 października 2018 19:44

41     1714    0

Kiedy wjadą buldożery?

Dzisiejszy tekst będzie o naszych pasterzach. Uprzedzając więc krytykę pod hasłem "Kim ty jesteś żeby oceniać księdza, czy księży?", odpowiadam: Czy to obecny proboszcz wybudował parafilaną świątynię? Czy to on przyniósł wiarę do parafii? Przecież to moi ojcowie budowali świątynię, to oni przekazywali i bronili wiary, dzięki czemu przetrwała aż do naszych czasów. Czy naprawdę nie mam prawa podnieść głosu, widząc jak owoce wysiłków i wyrzeczeń dawnych pokoleń są teraz dewastowane?

W notce "Tryumf fałszywego kościoła" wskazałem na najtwardsze jądro kryzysu w Kościele. Herezja pod hasłem "nowy człowiek-nowa wiara" zatruwa obecnie każdy przejaw jego życia. W tym tekście zamierzam jednak spojrzeć na kryzys Kościoła od innej strony.  ...

Profesor
17 października 2018 17:27

77     2675    1

Moja motywacja

Postanowiłem napisać kilka słów wyjaśnienia. 

Z działalnością pana Gabriela zapoznałem się już ładnych parę lat temu. Swego czasu na salonie24 czytywałem niemal codziennie zamieszczane tam notki gospodarza, jak również kupiłem kilka książek, które do dzisiaj cenię. Jednak z biegiem czasu moje zainteresowanie spadło, aż przestałem w końcu śledzić bloga i działalność wydawnictwa. Z tego co pamiętam, zbiegło się to w czasie z zapowiedziami powstania tej strony, jako miejsca swobodnej wymiany myśli, gdzie o powodzeniu autora decyduje tzw. selekcja naturalna. Niemniej zapamiętałem pana Gabriela oraz jego komentatorów jako ludzi inteligentnych, o zdrowym podejściu do świata. Później zamieściłem już na szkolenawigatorow kilka pojedynczych notek, ...

Profesor
16 października 2018 11:53

31     1727    3

Tryumf fałszywego kościoła

Teza, którą zamierzam w tym tekście rozwijać brzmi następująco: obecny Kościół, zarówno hierarchowie, jak i wierni w znacznej mierze ulegli herezji modernizmu. Choroba ta postąpiła do tego stopnia, że możemy mówić o strukturach zła w Kościele, fałszywym kościele działającym w obrębie Kościoła Katolickiego.

Zacznijmy od tego, czym jest modernizm. Nie jest to pojedyncza herezja, zaprzeczenie którejś prawdy wiary, ale zbiór herezji, mniej lub bardziej ze sobą powiązanych, których wyliczenie znaleźć możemy w Syllabusie Piusa IX. Na przestrzeni lat i w różnych kręgach bardziej akcentowano tę lub inną odnogę modernizmu, przez co samo pojęcie zyskuje dość szerokie rozmiary. Moim zdaniem jądro i najbardziej trujące żądło tej ...

Profesor
15 października 2018 13:32

52     1754    2

Czy papież Jan Paweł II powinien był zostać kanonizowany?

Jeszcze 100 lat temu pytanie zawarte w tytule, pytanie o prawomocność kanonizacji byłoby niedorzeczne. W czasach, kiedy wierni karmili się z ust swoich pasterzy zdrową nauką, potwierdzoną przez magisterium Kościoła, procesy kanonizacyjne miały znamię nieomylności i chrześcijanin był zobowiązany je uznać. Niestety dzisiaj jest inaczej. Wobec licznych chorób duchowych i herezji trawiących członków Kościoła, również tych piastujących najwyższe urzędy, jesteśmy, jako chrześcijanie zobowiązani do konfrontowania wątpliwych decyzji hierarchów z Tradycją i nieomylnym magisterium Kościoła. Taką wątpliwą decyzją jest moim zdaniem kanonizacja Jana Pawła II. 

Zamierzam tu wskazać na jeden, kluczowy aspekt, który został pominięty w procesie kanonizacyjnym ...

Profesor
13 października 2018 22:42

105     2693    2

Strona 1 na 1.